مرکز علمی

نقشبندیکا

توسعۀ مطالعات تخصصی نقشبندیه‌پژوهی با رویکرد تاریخی

رویکرد نقشبندیکا

از آن‌جا که نقشبندیکا مرجعی علمی برای مطالعات نقشبندیه‌پژوهی در دامنه‌ای گسترده از جغرافیای جهان اسلام است، رویکرد آن انتقادی با زمینه‌شناسی تاریخی و بر پایۀ مستندات، متون و نسخ خطی در کنار به کار بردن رویۀ تحلیلی است و به علاوه، مشخصاً به سبک درون‌طریقتی به نقشبندیه نمی‌نگرد.
بیشتر بخوانید ...

فعالیت‌ها

هماهنگی

نشر محتوای تخصصی

از 3 فروردین 1402
در گام نخست نقشبندیکا محلی برای نشر مطالعات نقشبندیه‌پژوهی به صورت یادداشت در وب‌سایت است.

مدیریت

شبکۀ نقشبندیه‌پژوهان

از 3 فروردین 1402
یکی از اهداف نقشبندیکا، ایجاد بستر مناسب و شبکۀ ارتباطی در میان علاقه‌مندان به نقشبندیه‌پژوهی است.

یادداشت‌های علمی

همراهی با نقشبندیکا

در صورت علاقه‌مندی به همکاری و همراهی با نقشبندیکا، لطفاً با ما در تماس باشید.
nassimsaroupiri@gmail.com
09187772012