مدارس و مراکز خانقاهی

شناخت مراکز خانقاهی نقشبندیه در گسترۀ فعالیتی آنان

دربارۀ نویسنده
من، سید سعید حسینی، دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی در دانشگاه تهران هستم که به عنوان رسالۀ دکتری بر روی طریقت نقشبندیه در کردستان کار می‌کنم.
اطلاعات بیشتر ...
مجموعۀ یادداشت‌ها

همراهی با نقشبندیکا

در صورت علاقه‌مندی به همکاری و همراهی با نقشبندیکا، لطفاً با ما در تماس باشید.
nassimsaroupiri@gmail.com
09187772012